Doanh trại huấn luyện đỉnh cao, bùng nổ doanh số năm 2019